Om

Knalla Gruva bröts ut under andra delen av 1800-talet som en del av gruvbolagets Vieille Montagnes satsning på storskalig gruvdrift av zink-och blymalm i Zinkgruvan. Arbetet med att driva schaktet påbörjades 1867 och de första 150 meterna borrades för hand.

De sista åren jobbade endast 3-4 personer i Knalla. Produktionen lades ned helt 2004 då Zinkgruvan Mining bedömde att brytningen i Knalla var för småskalig för att bära sig och medarbetarna behövdes i andra delar av produktionen.

Sedan 1992 har den byggnad som tidigare var omklädningslokal för personalen tjänstgjort som ett gruvmuseum.

Knalla Gruva drivs med stöd av Zinkgruvan Mining, Zinkgruvans Bygdeförening och Askersunds kommun. Den dagliga verksamheten driften sköts av Zinkgruvans bygdeförening.

LOGOTYP ZMAB small formats_RGB_txtktr

Ask_RGB